Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Συζήτηση για το θέμα των πρώην στρατοπέδων της Θεσσαλονίκης στην Μητροπολιτική Επιτροπή με πρωτοβουλία της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας

Συζήτηση για το θέμα των πρώην στρατοπέδων της Θεσσαλονίκης στην Μητροπολιτική Επιτροπή με πρωτοβουλία της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας


Με πρωτοβουλία του Περιφερειακού Συμβούλου Γ. Θεοδωρόπουλου συγκεντρώθηκαν υπογραφές και κατατέθηκε αίτηση για σύγκληση ειδικής συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με θέμα την “Καθοριστική σημασία των χώρων των πρώην στρατοπέδων στο Περιβάλλον - Πράσινο της Μητροπολιτικής Περιοχής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης”.
Οι συγκεκριμένες εκτάσεις αποτελούν τα τελευταία αποθέματα αδόμητων ελεύθερων χώρων για την ενίσχυση των χώρων αστικού πρασίνου, ιδιαίτερα στην υποβαθμισμένη περιβαλλοντικά περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Η θέση της ΡΑΕ είναι σταθερή : σε μια πόλη που παρουσιάζει την μικρότερη αναλογία εκτάσεων πρασίνου ανά κάτοικο, μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών πόλεων, σε μια πόλη όπου τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης αποτελούν αρνητικό ρεκόρ και μάλιστα πολύ συχνά η ημερήσια τιμή των αιωρουμένων σωματιδίων υπερβαίνει ακόμη και το όριο επιφυλακής, οι χώροι των στρατοπέδων που βρίσκονται στο ΠΣΘ είναι επιτακτικό να μην δομηθούν, αλλά να μετατραπούν σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, προσβάσιμους σε όλους, υπό δημόσια ιδιοκτησία και στην αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης.