Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης στο κτίριο της Περιφέρειας

Το έγγραφο που απέστειλε η επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας προς τις Αρμόδιες Αρχές

Στις 18/03/2016 υπάλληλοι της  Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν αυτοψία στο κεντρικό κτίριο της Π.Κ.Μ. και με  έγγραφό τους   με αρ. πρ.: 111239/2694/24-3-2016  με θέμα “Προβλήματα λόγω βροχόπτωσης στο κεντρικό συγκρότημα Π.Κ.Μ.”., περιγράφουν  την άσχημη κατάσταση που επικρατεί στα γραφεία του δεύτερου ορόφου του κεντρικού κτιρίου, στα οποία παρουσιάστηκαν  διαρροές όμβριων μετά από έντονη βροχόπτωση .Και  πέραν των άλλων, επισημαίνουν  και ενδεχόμενες σοβαρές επιπτώσεις στην υγιεινή των εργαζόμενων στον συγκεκριμένο όροφο και υποδεικνύουν συγκεκριμένες εργασίες  που πρέπει να εκτελεστούν άμεσα .
Έχοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης, όπως αυτή  προκύπτει από το παραπάνω έγγραφο της Δ.Τ.Ε/Π.Ε.Θ., θα θέλαμε μας πληροφορήσετε για τα παρακάτω:

·        Εάν έχετε προχωρήσει και σε ποιες σχετικές ενέργειες.
·        Έχοντας υπόψη τον υποχρεωτικό έλεγχο όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων , ο οποίος οφείλει να πραγματοποιείται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε αν η Περιφέρεια Κ.Μ. απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας, όπως εκ του νόμου ορίζεται.

·        Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, θα θέλαμε να γνωρίζουμε το ακριβές χρονοδιάγραμμα των εργασιών αποκατάστασης.