Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Μηχανισμοί δημιουργίας πλεονασμάτων λιτότητας και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2018 οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν στα 1,477 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου 2,40 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας έτσι μείωση έναντι του στόχου κατά 923 εκατομμύρια ευρώ. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2018 η περικοπή θα ξεπεράσει αρκετά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Η βασική πηγή χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα των περιφερειών, προέρχεται από το ΠΔΕ ώστε να μπορέσουν στοιχειωδώς να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των αρμοδιοτήτων που τους έχει επιφορτίσει η κεντρική διοίκηση, όπως η συντήρηση του οδικού δικτύου και η αντιπλημμυρική προστασία. Είναι γνωστό ότι τα μνημονιακά χρόνια, οι πόροι από την κεντρική διοίκηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση έχουν περικοπεί σχεδόν κατά 70%. Οι θεσμοθετημένοι μεν αλλά παρακρατημένοι παράνομα δε, πόροι προς την τοπική αυτοδιοίκηση από το 2010 έως το 2016, ξεπερνούν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενδεικτικά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 2011, πρώτη χρονιά εφαρμογής του Καλλικράτη, έλαβε 23 εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, ενώ το 2019 μόλις 3,2 εκατομμύρια ευρώ.
Οι θεσμοθετημένοι μεν αλλά παρακρατημένοι παράνομα δε, πόροι προς την τοπική αυτοδιοίκηση από το 2010 έως το 2016, ξεπερνούν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενδεικτικά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 2011, πρώτη χρονιά εφαρμογής του Καλλικράτη, έλαβε 23 εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, ενώ το 2019 μόλις 3,2 εκατομμύρια ευρώ

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

6 Εκατομμύρια για καθαρισμό ρεμάτων με διαδικασία παροχής υπηρεσιών;


ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ της Π.Κ.Μ.

Στη 17η συνεδρίαση  του Π.Σ. της Π.Κ.Μ. που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2/11/2018 και στη ψηφοφορία για το 9ο θέμα που ήταν η Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, υδατορεμάτων στην περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης με προϋπολογισμό 6.000.000 €,  τονίσαμε τη σπουδαιότητα του καθαρισμού των ρεμάτων (ανοικτών και κλειστών) , τάφρων και οχετών , στα οποία υπάρχει ο κίνδυνος πλημμύρας, καταγγείλαμε το γεγονός ότι οι πιο πρόσφατες εργολαβίες καθαρισμού των ρεμάτων της Θεσσαλονίκης εκτελέστηκαν το 2011, ψηφίσαμε όμως ΚΑΤΑ, λόγω της επιλογής της Διοίκησης να εκτελέσει το σοβαρό αυτό έργο, που έχει ζωτική σημασία για την πόλη, τον Νομό, την ανθρώπινη ζωή, την προστασία περιβάλλοντος και την προστασία ανθρώπινων περιουσιών, με τη διαδικασία ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και όχι ως τεχνικό έργο.
Από την ίδια την εισήγηση της υπηρεσίας διαπιστώνουμε ότι για την εκτέλεση του έργου, απαιτούνται συγκεκριμένες   εργασίες , οι οποίες και προϋποθέτουν ειδικές  τεχνικές γνώσεις, όπως: Εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χωροσταθμική μέθοδο, Καθαρισμοί ρεμάτων από φερτά υλικά σε ρέματα με οικολογικό ενδιαφέρον ,Προμήθεια και  τοποθέτηση συρματοκιβωτίων, συρματοπλεγμάτων κλπ. (κατασκευή φατνών), Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος διαφόρων κατηγοριών, Προμήθεια και προσθήκη πρόσμικτων και πρόσθετων στο σκυρόδεμα, βάσει αναφερόμενων πρότυπων ΕΛΟΤ.

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

2.392 ακίνητα της Περιφέρειας στο Υπερτάμείο! Καθοριστικό βήμα για το ξεπούλημα της χώρας.


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Για την εκχώρηση ακινήτων της Π.Κ.Μ. στο Υπερταμείο  «"Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π.)"» .

Η για 99 χρόνια, ως εγγύηση αποπληρωμής του χρέους, εκχώρηση ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου στο λεγόμενο Υπερταμείο,  είναι αναμφίβολα μία από τις πιο μαύρες σελίδες στη διακυβέρνηση των κ.κ. Τσίπρα – Καμμένου.
 Η Διοίκηση του Υπερταμείου, που βρίσκεται κάτω από τον απόλυτο έλεγχο των δανειστών, δεν αρκέστηκε στην περιουσία που μέχρι πρόσφατα της είχε εκχωρηθεί, αλλά ζήτησε με επιστολή της, στις 14 Ιουνίου 2018, να μεταφερθούν στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» που είναι θυγατρική του εταιρεία, άλλα 10.119 ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου».
Η Κυβέρνηση έσπευσε να υλοποιήσει την απαίτηση του Υπερταμείου και με την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ  Β’ 2320 / 19-6-2018) μεταβίβασε στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. 10.119 ακίνητα, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού εμβαδού γης 511.357.451 τ.μ. και συνολικής δομημένης επιφάνειας 22.601 τ.μ. και ενήργησε ερήμην των Τοπικών Κοινωνιών που χρησιμοποιούν, αξιοποιούν ή διεκδικούν προς αξιοποίηση τα συγκεκριμένα
Είναι δε  χαρακτηριστικό ότι την ίδια μέρα εκδόθηκαν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, η εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών (απόφαση 86 ΦΕΚ Β’ 2317/19-6-18) και το σχετικό ΦΕΚ για τη μεταβίβασή τους, όπου τα 10.119 ακίνητα αναφέρονται μόνο με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), χωρίς καμία περιγραφή της θέσης, της έκτασης, της χρήσης, και των λοιπών τους στοιχείων, σε μια προσπάθεια να αποφύγει η Κυβέρνηση τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας.
Ανάμεσα στα 10.119 ακίνητα βρίσκονται και :
1.     1954 ακίνητα που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
2.    126 ακίνητα που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.
3.    120 ακίνητα που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα  Κιλκίς.
4.    23 ακίνητα που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα  Πέλλας.
5.    74 ακίνητα που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα  Πιερίας.
6.    39  ακίνητα που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.
7.    56 ακίνητα που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Συνεχίζεται η παράνομη καύση ελαστικών στον Δήμο Θερμαϊκού


Θέμα:  Για το πρόβλημα της καύσης ελαστικών και καλωδίων στην περιοχή “Τα Νεόκτιστα”, του Δήμου Θερμαϊκού.

Πριν από 7 ολόκληρους μήνες και συγκεκριμένα στις 6/2/2018 αποστείλαμε στην αρμόδια υπηρεσία της ΠΚΜ, την  Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, επιστολή σχετικά  με το γεγονός «ότι στην περιοχή της εισόδου στην Περαία, αποκαλούμενης “Τα Νεόκτιστα”, παρατηρείται το φαινόμενο της συνεχούς και διαρκούς ύπαρξης στήλης μαύρου καπνού στα αριστερά του Δήμου, στην έκταση μεταξύ του πρώην LIDL και της θάλασσας (στην ευρύτερη περιοχή “Τσαΐρια”). Κάτοικοι της περιοχής διαπίστωσαν και βεβαιώνουν ότι αυτός ο καπνός προέρχεται από καύση ελαστικών και άλλων υλικών που διαχέουν και απελευθερώνουν, στο περιβάλλον και την ατμόσφαιρα, υλικά επιβλαβή για την υγεία των Δημοτών», ζητήσαμε ενημέρωση  για  το θέμα και απαιτήσαμε η αρμόδια υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να σταματήσει η προαναφερόμενη κατάσταση .
Δυστυχώς και σήμερα, 7 ολόκληρους μήνες μετά την παρέμβασή μας και παρά το γεγονός  ότι η Υπηρεσία της Π.Κ.Μ. μετά από επιτόπιο έλεγχο επιβεβαίωσε τα όσα περιγράψαμε στην επιστολή μας, η  κατάσταση δεν έχει αλλάξει, αντίθετα  έχουν  διογκωθεί  και σε συχνότητα και σε διάρκεια οι καύσεις υλικών, επιβλαβών για την υγεία των πολιτών της ευρύτερης περιοχής και του περιβάλλοντος.

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

Παρεμβάσεις της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

Η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα με την παρουσία της στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας και στην Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης προσπαθεί να αναδεικνύει τόσο τα ζητήματα κεντρικής κατεύθυνσης της Περιφέρειας, που αφορούν την καταγγελία των μνημονιακών πολιτικών και την ανάδειξη ενός άλλου δρόμου, όσο και να συγκρούεται με τα τοπικά συμφέροντα για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής. Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία εντάσσεται το κομμάτι της επίσημης κατάθεσης Επερωτήσεων στα όργανα της Περιφέρειας. Θέματα για τα οποία έχουν κατατεθεί επερωτήσεις το τελευταίο διάστημα είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Σχετικά με τα Έργα αντιπλημμυρικής προστασία

Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018

Ελλείψεις στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΚΜ


ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Προς : Περιφερειάρχη ΠΚΜ
            Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΘ
            Πρόεδρο Μητροπολιτικής Επιτροπής

Θέμα:  Άρση επικινδυνότητας  στα κτίρια της ΠΚΜ από ελλείψεις που κατέγραψε ο Τεχνικός Ασφαλείας της ΠΕΘ.

Στις 3-7-2017 η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την Έγκριση  πρωτοκόλλων  οριστικής-ποσοτικής παραλαβής & καλής εκτέλεσης εργασιών   του έργου: «Τεχνικός ασφαλείας για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη (Έδρας & Π.Ε.Θ)» και παρέλαβε την Έκθεση  του Τεχνικού ασφαλείας από την οποία διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΚΜ.

Κατόπιν αυτών ελέγχεστε και επερωτάστε για τα παρακάτω:
1.    Επειδή οι ελλείψεις που αναφέρονται στην Έκθεση ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών και παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία, ποιος είναι ο προγραμματισμός για την αποκατάσταση των ελλείψεων, ώστε να αρθεί το συντομότερο η επικινδυνότητα;
2.    Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση εργασίας του Τεχνικού Ασφαλείας έληξε τον Απρίλιο 2018, αν έχει οριστεί νέος Τεχνικός Ασφαλείας.

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΕ Θεσσαλονίκης

Δέσποινα Χαραλαμπίδου 
τακτικό μέλος της Μητροπολιτικής Επιτροπής

Γεώργιος Θεοδωρόπουλος
αναπληρωματικό μέλος της Μητροπολιτικής Επιτροπής

Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018

Προβλήματα στη λειτουργία του νέου κτιρίου στέγασης Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.


ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη 11/07/2018
                                                                       
Προς :
Πρόεδρο Μητροπολιτικής Επιτροπής

Θέμα: Nέο κτίριο στέγασης Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.

Οπως γνωρίζουμε η κατασκευή του κτιρίου ξεκίνησε το 2010 και το νέο κτίριο παραδόθηκε στο τέλος του 2016 ενώ στις αρχές του 2017 ξεκίνησε η μετακόμιση των υπηρεσιών.
Στις 30-5-2017 αποφασίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή η “Έγκριση σύστασης Επιτροπών Παρακολούθησης & Παραλαβής υπηρεσιών & εργασιών για το νέο κτίριο στέγασης Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.”
Στις 3-7-2017 στην Οικονομική Επιτροπή, εξετάστηκε το θέμα “έγκρισης δαπάνης για τη συμμόρφωση με το διατακτικό της υπ΄αρ. 419/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης - Τμήμα Α΄, για καταβολή δικαστικής δαπάνης στον ενάγοντα, σύμφωνα και με την αρ. 1225/29-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν του υπ΄αριθμ. 906/21-06-2018 αιτήματος της Νομικής Υπηρεσίας”.
Σήμερα, μαθαίνουμε ότι στο νέο κτίριο, δεν λειτουργεί ο κλιματισμός στους περισσότερους χώρους, υπάρχουν φθορές τοιχοποιίας οι οποίες εμφανίστηκαν μετά τις έντονες βροχές, γενικά οι συνθήκες στο χώρο εργασίας δεν ανταποκρίνονται στις εξαγγελίες ότι “αποτελεί ένα πρότυπο, σύγχρονο και ενεργειακά αποδοτικό κτίριο”.