Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Για τον έλεγχο της Επιχείρησης "Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΕ"

Αίτηση κατάθεσης Εγγράφων σχετικά με τους ελέγχους της επένδυσης της επιχείρησης "Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΕ" στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατέθεσε η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα

ΘΕΜΑ:  Σχετικά με το Πόρισμα του Περιφερειακού Οργάνου Ελέγχου για τον επανέλεγχο της επένδυσης της επιχείρησης «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

Με την απόφαση με ημερομηνία 2-12-2013 και αριθμό πρωτοκόλλου 466829/4922 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Όργανο Ελέγχου (Π.Ο.Ε.) για τον επανέλεγχο της επένδυσης της επιχείρησης «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ». Αντικείμενο του Π.Ο.Ε. όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της ίδιας απόφασης είναι ο έλεγχος των επενδυτικών έργων της πιο πάνω επένδυσης, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.3299/04, όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών πράξεων εφαρμογής του ανωτέρω νόμου. Το πόρισμα, όπως αναφέρεται, όφειλε να έχει υποβληθεί στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.


Αιτούμεθα την κατάθεση του πορίσματος καθώς και κάθε άλλου εγγράφου του Περιφερειακού Οργάνου Ελέγχου που ιδρύθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση.

Οι καταθέτοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Δέσποινα Χαραλαμπίδου
Γιώργος Θεοδωρόπουλος
Λάζαρος Τόσκας

Αθανάσιος Χειμώνας