Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Σχετικά με τους ελέγχους ισοζυγίων κρέατος


Ερώτηση της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με την πάταξη των ελληνοποιήσεων κρέατος


Ερώτηση

Θέμα: Σχετικά με τους ελέγχους ισοζυγίων κρέατος

Τον Απρίλιο του 2009 με τις 28441 και 282438.ΚΥΑ (ΦΕΚ 631 3-4-2009), ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.  (Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος), που τώρα έχει συγχωνευθεί στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ανέλαβε την εφαρμογή των ισοζυγίων κρέατος τόσο στους εμπόρους κρέατος, όσο και στα κρεοπωλεία όλης της χώρας, με κύριο σκοπό την πάταξη των περιβόητων ελληνοποιήσεων.
Σε αυτήν προβλέπεται και εισφορά 0,2% στην αξία του κρέατος.
Για τους μεν εμπόρους κρέατος, που είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν στον ΕΛΟΓΑΚ κάθε μήνα τις ποσότητες και την προέλευση του κρέατος που αγόρασαν και πούλησαν, την αρμοδιότητα των ελέγχων με την ΚΥΑ του 2009 είχε αποκλειστικά ο ΕΛΟΓΑΚ, ενώ για τα κρεοπωλεία η ΚΥΑ  προέβλεπε κοινά κλιμάκια του ΕΛΟΓΑΚ, με τις Δ/σεις Γεωργίας (μετέπειτα ΔΑΟΚ) και τις Δ/νσεις Εμπορίου της κάθε Περιφέρειας. Τα αποτελέσματα των ελέγχων πήγαιναν στο ΥΠ.Α.Α.Τ και αυτό επέβαλε ποινές.
Τον Φεβρουάριο του 2012  η ΚΥΑ του 2009 αντικαθίσταται με την νέα 412/8932 ΚΥΑ (ΦΕΚ 149/3-2-2012) για τα ισοζύγια κρέατος,  που προβλέπει όλοι οι έλεγχοι  σε εμπόρους και σε κρεοπωλεία να διενεργούνται πλέον από κοινά κλιμάκια ΕΛΟΓΑΚ και ΔΑΟΚ. Τα πρόστιμα πλέον επιβάλλονται από πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες επιτροπές, που  δύο στα τρία μέλη τους, είναι υπάλληλοι της περιφέρειας και ένας του ΕΛΟΓΑΚ(ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ).Ο ΕΛΟΓΑΚ καταρτίζει το πρόγραμμα ελέγχων και  το υποβάλει για έγκριση κάθε μήνα στην περιφέρεια.


Ερωτάται ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης :

1)      Πόσοι έλεγχοι ισοζυγίων κρέατος διενεργήθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης από τον Φεβρουάριο του 2012 μέχρι σήμερα, σε εμπόρους και πόσοι σε κρεοπωλεία, από τα κοινά κλιμάκια ΔΑΟΚ και  ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
2)      Σε πόσους από αυτούς τους ελέγχους διαπιστώθηκαν παραβάσεις και παραπέμφθηκαν σε πρωτοβάθμιες  και δευτεροβάθμιες επιτροπές παραβάσεων και προστίμων.
3)      Τι πρόστιμα επιβλήθηκαν και αν καταβλήθηκαν, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ.
4)      Αν οι έλεγχοι ισοζυγίων κρέατος από τα κλιμάκια ΕΛΟΓΑΚ - ΔΑΟΚ για την αποφυγή ελληνοποιήσεων, διενεργούνται κανονικά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσ/νίκης.

      


Οι ερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Δέσποινα Χαραλαμπίδου
Γιώργος Θεοδωρόπουλος
Λάζαρος Τόσκας
Αθανάσιος Χειμώνας