Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Απάντηση της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στην εξώδικο διαμαρτυρία της ΙΝΤΡΑΚΑΤ - 7 σημεία για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους…Απάντηση  της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στην εξώδικο διαμαρτυρία που απέστειλε η ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές Α.Ε. Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών ,με το διακριτό τίτλο ΙΝΤΡΑΚΑΤ, που κοινοποιήθηκε  στην επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης  Δέσποινα Χαραλαμπίδου.

7 σημεία για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους…

Στις 8/6/2016 παραλάβαμε  από  δικαστική επιμελήτρια, ομολογούμε  με μεγάλη έκπληξη, εξώδικη διαμαρτυρία από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ, στην οποία, πέραν των όσων ανακριβών και αναληθών περιέχει, μας καλεί να ανακαλέσουμε τα όσα σε Δελτίο Τύπου μας περιέχονται, για να μην προβεί σε νόμιμες ενέργειες εναντίον της επικεφαλής της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Δέσποινας Χαραλαμπίδου (μεταξύ των ενεργειών αυτών περιέχεται  και η απαίτηση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης).
Με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο δηλώνουμε τα παρακάτω:
1. Στο Δελτίο τύπου της ΡΙΖ.ΑΡ.ΕΝ., αναφερόμαστε σε μία από τις πολλές συμπληρωματικές συμβάσεις  που έχει συνάψει η ΠΚΜ με διάφορες εταιρίες , στην προκειμένη περίπτωση με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ, αποτυπώνοντας με κάθε λεπτομέρεια τις διαδρομές που ακολουθήθηκαν  μέχρι και την τελική έγκριση της σύμβασης.
2. Προσκομίσαμε επισυνάπτοντας με το Δελτίο Τύπου της 25ης Μαΐου 2016 και όλα τα  απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα δηλαδή : τις  δύο αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ ,τις δύο αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και τις δύο αποφάσεις της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, που επιβεβαιώνουν στο ακέραιο τους ισχυρισμούς μας.
3. Ασκήσαμε κριτική στο κομμάτι της συμπληρωματικής σύμβασης που αφορά μόνον το έργο για τη μεταφορά των αδρανών υλικών. Για το μέρος της σύμβασης που αφορά την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας ,εναρμονισμένων  στα  πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, ποσού 1.732.227,66 € χωρίς ΦΠΑ (2.130.640,49 € με ΦΠΑ),για το οποίο μας εγκαλείτε και αφιερώνετε μάλιστα  στην εξώδική σας δήλωση γύρω στις δύο σελίδες, δεν αναφερθήκαμε, από τη στιγμή που δεν αναγνωρίσαμε κάτι το επιλήψιμο.

4. Θα περιμέναμε από μία εταιρία του βεληνεκούς της ΙΝΤΡΑΚΟΜ να γνωρίζει καλύτερα  τα ποσά  των συμβάσεων που υπογράφει ,ακόμα και αυτά των συμπληρωματικών !!! Η εν λόγω συμπληρωματική σύμβαση στο σύνολό της και  σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 908/2016 της οικονομικής επιτροπής ΠΚΜ  ανέρχεται συνολικά στο ποσό των  10.805.096,49 € (με ΦΠΑ) και αφορά δύο μέρη:
α) το μέρος της σύμβασης που αφορά την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και αντιστοιχεί στο ποσό των 2.130.640,49 € και
 β) το  μέρος που αφορά την μεταφορά των αδρανών υλικών και αντιστοιχεί στο ποσό των 8.674.456,00 €, το οποίο επειδή μας φάνηκε υπερβολικό επιλέξαμε να διερευνήσουμε και να αναδείξουμε.
5. Ασκήσαμε κριτική στη διοίκηση της περιφέρειας για την άκρως προβληματική διαχείριση των έργων και με βάση τις αρχικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων αρχών, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει σε εξέλιξη ποινική δίωξη σε συγκεκριμένο υπάλληλο  της ΠΚΜ που φέρεται εμπλεκόμενος σε σωρεία παρόμοιων έργων , απαιτήσαμε να επανεξεταστεί το συγκεκριμένο έργο. Αυτό εξ άλλου είναι και το καθήκον μας ως αντιπολίτευση και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον.
6. Είμαστε εκλεγμένη παράταξη από τους πολίτες της ΠΚΜ και έχουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα να παρεμβαίνουμε με δημόσιο τρόπο για  κάθε περίπτωση που κρίνουμε ότι θίγει το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των πολιτών της ΠΚΜ. Οι πολιτικές  μας θέσεις  δεν μπορεί να φιμωθούν από κανέναν  και ο τρόπος με τον οποίο ασκούμε ή θα ασκήσουμε αντιπολίτευση , δεν καθορίζονται  ούτε από εξώδικα ούτε και από απειλές. Η  διαφάνεια  παντού, η  δυνατότητα των πολιτών να είναι ενήμεροι για όλα, η προστασία των συμφερόντων των πολιτών και του δημοσίου , είναι πρώτη μας προτεραιότητα.
7. Φυσικά και δεν θα αποσύρουμε το Δελτίο Τύπου μας από τον ιστότοπό μας, όπως μας καλεί να πράξουμε η ΙΝΤΡΑΚΟΜ. Και με  χαρά ,αλλά και γιατί πιστεύουμε στη Δημοκρατία ,την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και την δυνατότητα οι πολιτικές θέσεις όλων, ακόμα και αυτών που αντιπαλεύουμε καθημερινά , να είναι στην κρίση  των πολιτών , θα αναρτήσουμε στον ιστότοπό μας (http://rizospastikienotita.blogspot.gr) την εξώδικη δήλωσή της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, όχι βέβαια με τους όρους της ΙΝΤΡΑΚΟΜ. (δηλαδή εμείς  θα αναρτήσουμε ολόκληρη  την εξώδικο χωρίς να αφαιρέσουμε  από αυτήν, το αναπαραγόμενο δημοσίευμά μας.)
Υ.Γ. Όπως θα διαπιστώσει και κάθε καλοπροαίρετος πολίτης, εάν αναγνώσει με προσοχή  το Δελτίο Τύπου που εκδώσαμε στις 25/5 με αφορμή τη συγκεκριμένη  σύμβαση, προκαλεί μεγάλη έκπληξη η αποστολή της εξώδικης διαμαρτυρίας από την εταιρία ΙΝΤΡΑΚΟΜ. Θα ήταν μικρότερη ομολογουμένως η έκπληξή μας αν στη θέση του αποστολέα ήταν η παράταξη του κ. Τζιτζικώστα.
Μάλλον όμως η ΙΝΤΡΑΚΟΜ  μπορεί, όταν « κάποιος άλλος » δεν θέλει να φανεί.


Το Γραφείο Τύπου.