Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Φωτογραφικές Τροπολογίες και Περιφερειακός Σχεδιασμός στην υπηρεσία της El Dorado

Φωτογραφικές Τροπολογίες και Περιφερειακός Σχεδιασμός στην υπηρεσία της El Dorado

Όλοι στην πορεία ενάντια στην εξόρυξη χρυσού το Σάββατο 5 Μαρτίου 11.30πμ στην πλατεία ΧΑΝΘ.Η εφαρμογή των σκανδαλωδών φωτογραφικών τροπολογιών του ν.4280/2014, που  αφορά την αδειοδότηση του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές δημιουργεί τετελεσμένα που ακυρώνουν στην πράξη τις περί του αντιθέτου υποσχέσεις, δηλώσεις και προθέσεις των κυβερνητικών στελεχών.

Δεν είναι όμως μόνο η διατήρηση του μνημονιακού θεσμικού πλαισίου που εξυπηρετεί τους «επενδυτές» σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος αλλά και οι κατευθύνσεις του υπό θεσμοθέτηση Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου Κεντρικής Μακεδονίας, που δίνει προτεραιότητα στις εξορύξεις στην Χαλκιδική, στο Κιλκίς και στις Σέρρες έναντι οποιονδήποτε άλλων χρήσεων γης (μεταποίηση,τουρισμός,γεωργία,κλπ).


Η υιοθέτηση αυτής της αναπτυξιακής πολιτικής διαμορφώνει ένα παραγωγικό πρότυπο με αναπόφευκτες συνέπειες την  καταστροφή των φυσικών πόρων της περιοχής με ληστρικούς αποικιοκρατικούς όρους, ολέθριες ανεπίστρεπτες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και απεμπόληση οποιασδήποτε άλλης παραγωγικής δραστηριότητας.

Η  ολιγωρία της κυβέρνησης, ακόμα και αν δεν είναι πολιτική επιλογή, δεν την  απαλλάσσει από τις πολιτικές ευθύνες της, ούτε αυτές μετακυλούνται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα συντάχθηκε και συντάσσεται με τα συμφέροντα της κοινωνίας που αντιδρά σ’αυτά τα καταστροφικά σχέδια, απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση τα υπηρετεί και καλει όλες-ους στην πορεία ενάντια στην εξόρυξη χρυσού το Σάββατο 5 Μαρτίου 11.30πμ στην πλατεία ΧΑΝΘ.