Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Αίτημα της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας σχετικά με τον ανισόπεδο κόμβο Κορινού και τις αυθαιρεσίες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ στην Πιερία

Αίτηση της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας

Προς την ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ /ΤΚΕ
σχετικά με τον ανισόπεδο κόμβο Κορινού και τις αυθαιρεσίες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ στην Πιερία

Κυρία Ευσταθοπούλου Ιωάννα Προϊσταμένη του τμήματος στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ( ν.3669/2008)  συνδυαστικά με το Προεδρικό Διάταγμα 109/2014, η υπηρεσία σας είναι η μόνη αρμόδια κρατική υπηρεσία παρακολούθησης όλων των έργων που αφορούν το δίκτυο υποδομών στην περιοχή μας. Και μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι υπεύθυνες για όλο το οδικό δίκτυο στην ΠΚΜ.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια όλοι οι χρήστες του Εθνικού Οδικού Δικτύου υποφέρουν από το γεγονός της απαράδεκτης επιβάρυνσής τους μέσω των πολλαπλών διοδίων .
Ιδιαίτερα προβληματική έχει καταστεί η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, μετά την εκχώρηση του Οδικού Δικτύου στην Αυτοκινητόδρομος  Αιγαίου Α.Ε. , η οποία έχει επιβάλει πολλαπλά διόδια, με αποτέλεσμα την μεγάλη επιβάρυνση των κατοίκων της Π.Ε. Πιερίας.
Στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των σχεδίων της Επιχείρησης Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. , κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας σας, ότι ο ανισόπεδος κόμβος Αιγινίου, ένας κόμβος που εξυπηρετούσε τις κυκλοφοριακές ανάγκες της περιοχής, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και πρέπει άμεσα να ανατιναχθεί, όπως και έγινε στις   25/9/2013.
 Θα παρακαλούσαμε λοιπόν  να μας γνωρίσετε τα παρακάτω:

·        Με βάση πιά στοιχεία η υπηρεσία σας έκρινε τον ανισόπεδο κόμβο Αιγινίου ως εξαιρετικά επικίνδυνο?
·        Εάν η υπηρεσία σας, διαπίστωσε όντως την  επικινδυνότητα του ανισόπεδου κόμβου, προχώρησε σε μελέτη για την άρση της επικινδυνότητας?
·        Με βάση πιά μελέτη έγινε η ανατίναξη της γέφυρας?
·        Ποιο  ήταν το συνολικό κόστος της ανατίναξης?
·         Ποιος χρηματοδότησε την ανατίναξη του έργου?
·        Ποια ήταν η συμμετοχή της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου στην καταστροφή ενός έργου ,το οποίο εκτελέστηκε με χρήματα του Ελληνικού Λαού?
·        Ποια είναι η θέση της υπηρεσίας σας για την καθαίρεση της μιας εξόδου για τον Μακρύγιαλο  σε σχέση με τον υφιστάμενο ανισόπεδο κόμβο του Κορινού?
Με τιμή
Για την περιφερειακή Παράταξη :Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα
Η επικεφαλής

Χαραλαμπίδου Δέσποινα