Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Υποβάθμιση της Κοινωνικής Πολιτικής, αντιστροφή της αποκέντρωσης, ασάφεια αρμοδιοτήτων και δήθεν σχεδιασμός χωρίς απολογισμό η πρόταση της Διοίκησης για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ.

Η τοποθέτηση της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 6ης Ιουνίου για το ζήτημα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
            
Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 6 Ιουνίου η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με κεντρικό ζήτημα τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Στην πρόταση της Περιφέρειας αντιτάχθηκαν παρατάξεις του συμβουλίου καθώς και οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας που με παρεμβάσεις του κατέδειξαν τα αδιέξοδα του προτεινόμενου προγράμματος.      Η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα ανέδειξε ότι η Διοίκηση της ΠΚΜ συντάσσεται πλήρως με την κατεύθυνση του πρόσφατου Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού για νέα περικοπή των δαπανών, μέσω αλλαγής των οργανογραμμάτων στο Δημόσιο. Χωρίς μάλιστα επαρκή αιτιολόγηση των προτεινόμενων μεταβολών, καθορισμό των στόχων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

            Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός συστήματος κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων που παράγει σοβαρές αναντιστοιχίες του αντικειμένου με τις ειδικότητες και μάλιστα σε θέσεις που απαιτούν εξειδίκευση. Παράλληλα μειώνεται η αποκέντρωση των υπηρεσιών. Έχουμε καταργήσεις οργανικών μονάδων, υποβάθμιση, συγχωνεύσεις αρμοδιοτήτων, απομακρύνεται η Περιφέρεια από τον πολίτη και η μόνη βασική ενίσχυση που φαίνεται να δίνεται στις λειτουργίες της Περιφέρειας αφορά την διοικητική υποστήριξη της κεντρικής διοίκησης
Επιπλέον δίνεται μια έμφαση στο αναπτυξιακό κομμάτι με πολύ στρεβλούς όρους. Αυτό γίνεται ενώ η Περιφέρεια δεν έχει δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον για τα εργοστάσια που κλείνουν, για τις επιχειρήσεις που μεταφέρονται στο εξωτερικό, δεν έχει προφέρει δυο λόγια για τις συνεχείς ιδιωτικοποιήσεις. Δίδεται βάρος στην δήθεν ανάπτυξη της διεκπεραίωσης φακέλων για ένταξη στους αναπτυξιακούς νόμους αντί η Περιφέρεια να αναλάβει να παρέχει υποστήριξη σε κινήσεις συνεταιρισμών, αλληλέγγυας οικονομίας, αυτοδιαχειριζόμενων μονάδων κλπ.
Τέλος η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα κατήγγειλε την ασάφεια αντικειμένου και την έλλειψη απολογισμού πεπραγμένων για το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, για το Τμήμα Προβολής αγροτικών προϊόντων, την ώρα που η αγροτική παραγωγή στην περιφέρεια μαραζώνει αβοήθητη, και για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων που συγχέεται σε αρμοδιότητες με την Πολιτική Προστασία. Παράλληλα στο ήδη ελλιπές πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής η διοίκηση απαντά με εκ νέου υποβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής, με συγχωνεύσεις και καταργήσεις υπηρεσιών φτάνοντας στην πλήρη υποβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής που όφειλε να παρέχει η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.