Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Πρόταση ΡιζΑρΕν για Χωροταξικό

* την Πέμπτη 17 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ, στα πλαίσια της συζήτησης για το Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα κατέθεσε την κάτωθι πρόταση

Πρόταση της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας για το Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο της ΠΚΜ

Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια είναι πολύ βασικός πυλώνας του συστήματος σχεδιασμού , που ενσωματώνει και προδιαγράφει τομεακές αναπτυξιακές προτεραιότητες , καθώς και άλλες προτεραιότητες πολιτικής ( λ.χ. περιβαλλοντικής προστασίας , προστασίας μνημείων, οικιστικής πολιτικής, κ.ά.) ελέγχοντάς τις όμως μεταξύ τους και ως προς το συγκεκριμένο χώρο. Αντίστοιχα , δημιουργεί προυποθέσεις για ειδικές αναπτύξεις, χωρίς a priori να φωτογραφίζει προειλημμένες αποφάσεις εκμετάλλευσης της γής.


Σήμερα έχουμε, από τη μια το νομοθετικό πλαίσιο για το σχεδιασμό (Ν. 4269/14) που επείγει να αναθεωρηθεί ,για να αποκατασταθεί ο ουσιαστικός ρυθμιστικός ρόλος του Χωροταξικού-Πολεοδομικού-Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, από την άλλη βασικά επίπεδα σχεδιασμού όπως τα  ΠΠΣΧΑΑ που βρίσκονται προ των πυλών οριστικοποίησης κατευθύνσεων και χωροθετήσεων και τα οποία φέρουν και απηχούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις πολιτικές επιλογές και τις οικονομικές δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ως προς εγχώριους και μη «πελάτες» της. Αυτές οι επιλογές αν θεσμοθετηθούν , υποθηκεύουν συγκεκριμένες περιοχές για συγκεκριμένους σκοπούς , δεσμεύοντας το μοντέλο ανάπτυξης για τα επόμενα 15 τουλάχιστον χρόνια , όπως επίσης πόρους του ΕΣΠΑ-ΣΕΣ με τους οποίους συντονίζονται.
Αυτή είναι και η περίπτωση του ΠΠΣΧΑΑ της ΠΚΜ ,όπως ενδεικτικά θα καταδείξουμε παρακάτω :

·         Η προτεραιότητα στις εξορύξεις , ακόμη και όταν οι μεταλλευτικές ζώνες (Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών) επικαλύπτουν άλλες υφιστάμενες χρήσεις (γεωργίας ,τουρισμού, μεταποίησης), χωρίς καμία τεκμηρίωση οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική.
·         Αντί να απαγορευτεί η εγκατάσταση νέων μονάδων και η επέκταση και  μείωση της επικινδυνότητάς τους κατά 1/3 σε δεκαετία των υφιστάμενων μονάδων SEVEZO, προτείνεται η απομάκρυνση των ευπαθών χρήσεων (σχολείων, νοσοκομείων)  από τις ζώνες επικινδυνότητας.
·         Προτείνεται ΕΑΖ Αιολικών εγκαταστάσεων με χωροθέτηση ΠΑΠ (Περιοχής Αιολικής Προτεραιότητας) στους ορεινούς όγκους του Βερμίου, Βόρα, Πάικου  χωρίς καμία τεκμηρίωση και αγνοώντας τις αναπτυσσόμενες τουριστικές δραστηριότητες και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη ΣΜΠΕ.
·         Απουσιάζει εντελώς η παράμετρος «φέρουσα ικανότητα περιοχής» και οι κατευθύνσεις περιορισμών  στις κορεσμένες (Κασσάνδρα) τουριστικά περιοχές.
·         Η Μητροπολιτική Περιοχή υποβαθμίζεται στο ΠΠΧΣΑΑ .Δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προστατευτικές έναντι των συμφερόντων προβλέψεις. Δεν γίνεται αναφορά στο στόχο της «συμπαγούς πόλης» και δεν διατυπώνονται πλαίσια που θα περιορίζουν τον υποκείμενο σχεδιασμό (ΓΠΣ).Η έλλειψη Ρυθμιστικού Σχεδίου  Θεσσαλονίκης είναι καταφανής  όπως και οι επιπτώσεις υπέρ των ποικιλώνυμων συμφερόντων που ασυδοτούν και κερδοσκοπούν σε βάρος του δημόσιου χώρου.

     
Προκύπτει , λοιπόν , επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης και τροποποίησης τουλάχιστον των πιο προκλητικών «μνημονιακών» κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της ΠΚΜ, σε συνεννόηση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ και των μελετητών, σε σφικτό χρονοδιάγραμμα και διασφάλιση τη ενισχυμένης δυνατότητας ουσιαστικής συμμετοχής τόσο της κοινωνίας όσο και της αιρετής αυτοδιοίκησης.