Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Άμεση ανάκληση της απόφασης της κυβέρνησης για μεταφορά της μισθοδοσίας από τον κρατικό προϋπολογισμό στις ίδιες τις περιφέρειες.

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας με αντιπροσωπεία του Σωματείου των εργαζομένων στην Περιφέρεια. Κοινό τόπο της συνάντησης αποτέλεσε η αντίθεση τόσο της παράταξης, όσο και του σωματείου στην απόφαση της κυβέρνησης για μεταφορά της μισθοδοσίας των υπαλλήλων από τον κρατικό προϋπολογισμό στις ίδιες τις περιφέρειες της χώρας. Μετά το πέρας της συνάντησης η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Άμεση ανάκληση της απόφασης της κυβέρνησης για μεταφορά της μισθοδοσίας από τον κρατικό προϋπολογισμό στις ίδιες τις περιφέρειες.

Η απόφαση της κυβέρνησης -συνέπεια της δέσμευσής της για την υλοποίηση των μνημονίων- για την καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Περιφερειών από τα τακτικά έσοδα των Περιφερειών μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων  ( ΚΑΠ ), δηλαδή με ευθύνη των ίδιων των Περιφερειών και όχι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό,  ουσιαστικά θέτει την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων στις περιφέρειες σε  πλήρη αμφισβήτηση.

Παράλληλα η ίδια η απόφαση αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση αγνοεί:
Τη συνεχή μείωση των σταθερών εσόδων των ΟΤΑ και των Περιφερειών ,με αποτέλεσμα να την αδυναμία ανταπόκρισης των ΟΤΑ α και β βαθμού ακόμα και σε επείγοντα ζητήματα .
Τη συνεχιζόμενη εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες με αποτέλεσμα να  υπάρχει συνεχής στέρηση πόρων από το δημόσιο
Το γεγονός των κατασχέσεων των τακτικών εσόδων από τρίτους (Τράπεζες, Προμηθευτές, Εργολάβους) λόγω των χρεών τους
Την αδυναμία εθελοντικής μετακίνησης προσωπικού
Την  ενδεχόμενη κακοδιαχείριση από τους Περιφερειάρχες
Την αποψίλωση των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου ,οι οποίες πλέον δεν μπορούν να πραγματοποιούν εμπρόθεσμα τους προβλεπόμενους ελέγχους.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα απαιτεί :
Άρση της συγκεκριμένης απόφασης της κυβέρνησης

Άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη διασφάλιση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των περιφερειών από τον κρατικό προϋπολογισμό.