Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

Επικίνδυνη καύση ελαστικών στην Περαία καταγγέλει η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα


Ερώτηση προς την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΚΜ κατέθεσε η επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας Δέσποινα Χαραλαμπίδου, σχετικά με την παράνομη κάυση ελαστικών στην Περαία:Η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα επισημαίνει τον κίνδυνο που ενέχουν τέτοιες πρακτικές για την υγεία των κατοίκων

Προς
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Σας ενημερώνουμε ότι στην περιοχή της εισόδου στην Περαία, αποκαλούμενης “Τα
Νεόκτιστα”, παρατηρείται το φαινόμενο της συνεχούς και διαρκούς ύπαρξης στήλης
μαύρου καπνού στα αριστερά του Δήμου, στην έκταση μεταξύ του LIDL και της θάλασσας
(στην ευρύτερη περιοχή “Τσαΐρια”).

Κάτοικοι της περιοχής διαπίστωσαν και βεβαιώνουν ότι αυτός ο καπνός προέρχεται από
καύση ελαστικών και άλλων υλικών που διαχέουν και απελευθερώνουν, στο περιβάλλον
και την ατμόσφαιρα, υλικά επιβλαβή για την υγεία των Δημοτών.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν γνωρίζετε το θέμα και για τις ενέργειες που θα
κάνετε προκειμένου να επιλυθεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα για την δημόσια υγεία.