Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Διακοπή εργασιών στην Περιφερειακή οδό Κατερίνης και στον ποταμό Πέλεκα

Η Επερώτηση που κατέθεσε η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.


Στις 26 Ιουνίου κοινοποιήθηκε στην Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η από 8 Μαρτίου 2017 απόφαση (681/2017) του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Τμήμα Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης με την οποία κρίθηκε οριστικά ότι κωλύεται η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “Περιφερειακή οδός Κατερίνης – Β φάση” ποσού 11.787.712,20 ευρώ (με ΦΠΑ) μεταξύ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και της αναδόχου κοινοπραξίας με την επωνυμία “Κ/Ξ Γ/ ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ – ΑΝΑΣΤΥΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ”.
Η εν λόγω κοινοπραξία από 15-11-2016 εκτελεί αμμοληψίες στον ποταμό Πέλεκα για τις ανάγκες του έργου “Περιφερειακή οδός Κατερίνης”.
Oι εργασίες τόσο στην Περιφερειακή οδό, όσο και στον Πέλεκα έχουν διακοπεί από τις αρχές του Ιουνιου.

Ελέγχεσθε και Επερωτάσθε:

·                Για ποιο λόγο έχουν διακοπεί οι εργασίες ; Eχει δοθεί h σχετική εντολή στην κοινοπραξία ; Eχει αιτηθεί η ίδια η κοινοπραξία διακοπή εργασιών ;
·                Έχουν εκτελεστεί και σε ποιο μέγεθος εργασίες που αφορούν την Συμπληρωματική Σύμβαση για την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε οριστικά ότι κωλύεται η σύναψη της?
·                Υπάρχει γραπτή δέσμευση ότι η ανάδοχος κοινοπραξία που εκτελεί το έργο της Περιφερειακής οδού Κατερίνης θα εκτελέσει «εξ ολοκλήρου» και το έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας του Πέλεκα,όπως ορίζει η σχετική ΚΥΑ;
·                Υπάρχουν οικονομικές απαιτήσεις από την κοινοπραξία για «σταλίες» και ποιο είναι το οικονομικό μέγεθος;
·                Ποιo είναι το Χρονοδιάγραμμα των δύο έργων; Έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση και των δύο πολύ σοβαρών έργων που δεν αφορούν μόνον την ΠΕ Πιερίας αλλά όλη την ΠΚΜ;