Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Εγκατάσταση δύο μονάδων επεξεργασίας βιομάζας στην αγροτική περιοχή της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Επερώτηση της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας σχετικά με την εγκατάσταση δύο μονάδων επεξεργασίας βιομάζας στα Βασιλικά


Θέμα: Εγκατάσταση δύο μονάδων επεξεργασίας βιομάζας στην αγροτική περιοχή της Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Το τελευταίο διάστημα οι κάτοικοι των Βασιλικών, της Λακιάς και των γύρω περιοχών του Δήμου Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης είναι ανάστατοι με την προοπτική της αδειοδότησης και της εγκατάστασης δύο μονάδων αεριοποίησης βιομάζας στην περιοχή τους.

Ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιομάζας και καύση του παραγόμενου συνθετικού βιοαερίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕ-BIOSOLAR» στα αγροτεμάχια 1471 και 1472 του Αναδασμού του Αγροκτήματος Βασιλικών συζητήθηκε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Θέρμης στις 8 Οκτωβρίου 2014, το οποίο αποφάσισε την αναπομπή του για τη διόρθωση της μελέτης.Από τότε μέχρι και σήμερα οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται σε αναβρασμό. Συγκεκριμένα στις 7 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη μαζικότητα συνέλευση των κατοίκων, η οποία κατέληξε στην έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος κατά της εγκατάστασης των δύο μονάδων, ενώ στις 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του οικισμού των Βασιλικών. Οι βασικοί λόγοι που η εγκατάσταση των δύο μονάδων συναντά τη σθεναρή αντίσταση της τοπικής κοινωνίας είναι ότι αυτή προγραμματίζεται σε περιοχή που χαρακτηρίζεται (και είναι) ως γη υψηλής παραγωγικότητας σε μία περιοχή που βασίζεται στην αγροτική παραγωγή, ενώ στην κατατεθειμένη μελέτη υπάρχουν τόσα προβλήματα, ώστε αυτή δεν επιδέχεται βελτιώσεις.

Επειδή η εγκατάσταση δύο μονάδων μεγάλου ύψους σε γη υψηλής παραγωγικότητας θα διασπάσει τη γεωργική γη σε μία περιοχή κατεξοχήν αγροτική,
Επειδή οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των δύο έργων έχουν σημαντικές ελλείψεις με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και γι’ αυτό αναπέμφθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης,
Επειδή η λειτουργία των δύο μονάδων θα προκαλέσει πολλά προβλήματα στη φυτική και τη ζωική παραγωγή στην περιοχή και εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον,
Επειδή το σύνολο της τοπικής κοινωνίας αντιδρά σε κάτι το οποίο μπορεί να κρίνεται ενδεχομένως σύννομο, αλλά δεν είναι θετικό για το περιβάλλον, τους πολίτες και την οικονομία του τόπου,

Ερωτάσθε και ελέγχεσθε:

1)    Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Περιφέρεια, ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση των δύο μονάδων επεξεργασίας βιομάζας στα Βασιλικά και στη Λακιά,  οι οποίες συναντούν τις αντιδράσεις των κατοίκων και  μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στο περιβάλλον και την τοπική οικονομία χωρίς σε καμία περίπτωση να συνεισφέρουν σε οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης (οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται είναι μόλις τρεις);
2)    Με βάση τα παραπάνω, προτίθεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο να εισηγηθεί την αρνητική γνωμοδότηση επί του έργου;

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Δέσποινα Χαραλαμπίδου
Γιώργος Θεοδωρόπουλος
Λάζαρος Τόσκας

Αθανάσιος Χειμώνας