Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» ΤΩΝ ΣΚΟΥΡΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρά το ότι στην προηγούμενη θητεία του Περιφερειακού Συμβουλίου συζητήθηκε το θέμα της «Επένδυσης» των Σκουριών, δεν υπήρξε κάποια σχετικά απόφαση και το ζήτημα έκτοτε παραπέμφθηκε σε επόμενη σύγκληση του περιφερειακού συμβουλίου.

                           Επειδή:

1)      δεν πρόκειται για μία αναπτυξιακή «επένδυση», αλλά για μία δραστηριότητα καταστροφική για ολόκληρη την Χαλκιδική αλλά και άλλες Π.Ε. της Κεντρικής Μακεδονίας.
2)      η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εγκρίθηκε έγινε με ψευδή στοιχεία και επιστημονικές αυθαιρεσίες.
3)      δεν έγινε καμία διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και αγνοήθηκαν τεκμηριωμένες αντιρρήσεις επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ,ΑΠΘ, κ.α.).
4)      το αναπτυξιακό πρότυπο της περιοχής γίνεται βαριά βιομηχανικό. Οι θέσεις εργασίας της «επένδυσης» είναι ελάχιστες μπροστά σε αυτές που θα χαθούν από τις υπόλοιπες δραστηριότητες και κυρίως από τον τουρισμό.
5)      η εταιρεία καθημερινά παρανομεί υπό την ανοχή της κυβέρνησης, των ελεγκτικών μηχανισμών και της αστυνομίας
6)      η διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής και το εμφυλιοπολεμικό κλίμα στην περιοχή πρέπει να σταματήσει.

κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε να συζητηθεί το θέμα της «επένδυσης» των Σκουριών και να πάρει θέση για τα προβλήματα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.Οι περιφερειακοί σύμβουλοι :

Δέσποινα Χαραλαμπίδου
Γιώργος Θεοδωρόπουλος
Λάζαρος Τόσκας

Σάκης Χειμώνας